Gyakran ismételt kérdések

 Az NTA 1.0 elsődleges célja NTA elsődleges célja a közigazgatásban tájékozódásra használható és alaptérképként beépülő térképi „háttér” folyamatos biztosítása.

Az NTA 1.0 előállításának nem célja kiváltani egyik térképszolgáltató rendszerét sem (nem is lehet célja a topográfiai térképi adatbázis vagy egyéb termékek helyettesítése sem). Továbbá nem célja befolyásolni felhasználókat abban milyen térképeket használnak, inkább tekinthető egy új adatforrásnak. Az NTA 1.0 rétegegyüttes megjelenítésének kialakításakor, létrehozásakor nem cél minden egyéni adattartalommal rendelkező felhasználó térképi adatainak elhelyezhetőségét figyelembe venni. A webes technológiák lehetőséget adnak arra, hogy az alaptérkép halványítása vagy kikapcsolása ne zavarja az egyéni tartalom értelmezését.

Az NTA 1.0 olyan vektoros és raszteres digitális térképi rétegekből felépülő online térképet és kapcsolódó webes szolgáltatást jelent, mely internetes böngészőbe beépülő online térképi felületen keresztül és közvetlenül hívható online térképi szolgáltatásként (Web Map Tile Service – WMTS típusú nemzetközi szabványt használva) érhető el.

Az NTA 1.0 nem tartalmaz részletes ingatlan-nyilvántartási adatokat. A projekt keretében nem valósul meg a felhasználók által webes böngészőbe történő egyedi adatbetöltés és nem történik meg egyetlen térképi réteg szerkeszthető formában (WFS - Web Feature Service) való szolgáltatása sem. Nem történik további lekérdezési szolgáltatás kiépítése. Nem része a címkeresés, földrajzi név keresés és helyrajzi szám (HRSZ) keresés szolgáltatás sem.

További célunk az NTA 1.0 létrehozásával, hogy lehetőséget teremtsünk azok számára, akik rendelkeznek országos szakági adatokkal, de annak csak egy definiált részét (talán önálló térképként nem megjeleníthető részét) áll módjukban elérhetővé tenni, lehetőséget teremtsünk, hogy az NTA további verzióiban, együttműködve képesek legyenek az adataikat elérhetővé és felhasználhatóvá tenni.

A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektben az NTA 1.0 készült el, mely az alábbiakban ismertetett tematikus adatrétegekből épül fel. A kiinduló adatforrások egy része rendelkezésre állt, más adatbázisok a projekt keretein belül kerültek előállításra, térképezésre. Fontos kiemelni, hogy az egyes adatkörök külön nem érhetőek el a projekt eredményeként. Az NTA 1.0 online térképi szolgáltatás csak integrálva, egységes térképi megjelenítésben értelmezett, így egyetlen szolgáltatási útvonalon keresztül érhető el a felsorolt teljes adattartalom. A beépített adatrétegeket leíró részletes tulajdonságok az Adatrétegek menüpontban találhatók.

  WMTS szolgáltatásként való eléréséhez – az ÁSZF 1. mellékletében foglalt díjak megfizetése mellett – szerződéskötés, vagy díjmentességre való jogosultság igazolása szükséges. A WMTS szolgáltatásra való igényét a regisztráció során vagy azt követően az ügyfélszolgálat menüpontban vagy az nta@lechnerkozpont.hu e-mail címre küldött levélben tudja jelezni.

  A törvényi előírásokat figyelembe véve az NTA 1.0 nem tartalmaz földrészlethatár és helyrajzi szám adatokat. Nem része az ortofotó sem. A raszteres, nem átlátszó jellege miatt az NTA 1.0 létrehozásának nem célja az ortofotóval történő együttes megjelenítés kidolgozása, az későbbi verziókban készülhet el.

  A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép online, böngészőből megtekinthető szolgáltatásként – nem üzleti célra – bárki számára díjmentesen elérhető.
  Az NTA-t – ingyenes regisztrációt követően – bárki online szabadon megtekintheti. WMTS szolgáltatásként való eléréséhez – az ÁSZF 1. mellékletében foglalt díjak megfizetése mellett – szerződéskötés, vagy díjmentességre való jogosultság igazolása szükséges. A WMTS szolgáltatásra való igényét a regisztráció során vagy azt követően az ügyfélszolgálat menüpontban vagy az nta@lechnerkozpont.hu e-mail címre küldött levélben tudja jelezni.
  Az NTA 1.0 és az annak alapját képező vektoros adatok és raszterek nem képezik az alapszolgáltatás részét, ilyen igény esetén kérjük, keressen minket az nta@lechnerkozpont.hu e-mail címen keresztül.

  A vektorizálás a legfrissebb rendelkezésre álló ortofotóról történik, ezért annak állapotát tükrözi.

  Az NTA felszínborítás rétege az éves frissítésű MePAR adatok felhasználásával készült.

  Az alábbi nagyítási szinteken értelmezett az NTA 1.0, az ezek közötti vagy ettől eltérő szinteken nem értelmezett. 

  Méretarányszint Szint neve
  1: 5 000 000 0
  1: 2 000 000 1
  1: 1 000 000 2
  1: 500 000 3
  1: 200 000 4
  1: 100 000 5
  1: 50 000 6
  1: 20 000 7
  1: 10 000 8
  1: 5000 9
  1: 2000 10
  1: 1000 11

   

  Az NTA 1.0 forrás adatainak és az online térképi rétegének vetületi rendszere is a magyar Egységes Országos Vetület (EOV). Az EOV helyi vízszintes vonatkoztatási rendszere a HD72 (Hungarian Datum 1972), amely magába foglalja az alkalmazott térbeli derékszögű koordináta-rendszert, és az azt biztosító vízszintes geodéziai alappont hálózatot. Az EOV alapfelülete az IUGG67 ellipszoid, amelynek a nemzetközi elnevezése a GRS67 jelölésű ellipszoid. Az ellipszoidról kettős vetítés alkalmazásával származtathatók az EOV síkvetületi koordináták. Lásd: A.1. Vetületi szabályzat. MÉM OFTH Földmérési Főosztály 63619/2/1975.sz. utasítása, MSZ 7772-1:1997 szabvány 5.1 és 5.2 pont.

  Az NTA jelenlegi verziójának jelkulcsa az alábbi linken tölthető le.

  NTA Jelkulcs 2022