A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA) szolgáltatása

Az NTA létrehozásának elsődleges célja egy alapadatokból készülő, egységes geometriai alappal rendelkező (topográfiai jellegű) térképszolgáltatatás biztosítása. A térképszolgáltatás az állami adatforrásokat meghatározott részét egységesített megjelenítésben, állami cég gondozásában, állami alapfelületen, folyamatos karbantartással, a kor igényeinek megfelelő módon teszi elérhetővé. Ennek megfelelően az NTA elsődleges célja a közigazgatásban a térképi tájékozódásra használható és alaptérképként az egyes rendszerekbe beépülő térképi „háttér” folyamatos biztosítása. Így az bármely szakági tevékenység kiegészítő alaptérképe lehet, amely elősegítheti az adott adatrétegek értelmezését a térinformatikai alaptérképen történő térbeli elhelyezés által.

Image
NTA 2.0

Az NTA olyan vektoros és raszteres digitális térképi rétegekből felépülő online térképszolgáltatást jelent, mely internetes böngészőbe beépülő térképi felületen keresztül és közvetlenül hívható online térképszolgáltatásként (Web Map Tile Service – WMTS típusú nemzetközi szabványt használva) érhető el. Ez a szabvány a WMS (Web Map Service) technológiára épül, amely a téradat-rétegeket georeferált raszterképpé alakítva, JPEG, PNG vagy GIF formátumban küldi át az interneten keresztül a felhasználóknak. A WMTS ezt a megoldást még továbbfejleszti azzal, hogy a gyors kiszolgálás érdekében az 1: 5 000 000-tól 1: 1000-ig terjedő tizenkettő méretarányban előre elkészített ún. térképcsempéket – előregyártott raszter térképrészleteket - küld át a felhasználó számára. A szolgáltatás a közvetlenül hívható elérési út (URL) megadásával asztali térinformatikai program segítségével megnyitható, amely lehetővé teszi a saját térinformatikai adatrétegekkel történő munkát. Az online térkép bárki számára – regisztrációt követően – díjmentesen elérhető. A WMTS szolgáltatásra való igényét a regisztráció során, vagy azt követően a profiljából, az ügyfélszolgálat menüpontban, vagy az nta@lechnerkozpont.hu címre küldött levélben tudja jelezni.

Az NTA szolgáltatáshoz történő hozzáférés igénylés és regisztráció

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet – ingyenes regisztrációt követően – bárki online szabadon megtekintheti.

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérképhez WMTS szolgáltatás formájában az önkormányzatok és gazdasági társaságaik, központi államigazgatási szervek, állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, valamint közfeladatot ellátó szervek és szervezetek díj-, költség- és térítésmentesen, egyéb nem állami, hanem piaci szereplők a mindenkor hatályos ÁSZF -ben foglalt díjszabás szerint férhetnek hozzá. A WMTS szolgáltatásra való igényét a regisztráció során, vagy azt követően a profiljából, az ügyfélszolgálat menüpontban, vagy az nta@lechnerkozpont.hu címre küldött levélben tudja jelezni. Az ügyintézés lebonyolítása érdekében ezt követően munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Díjmentes WMTS hozzáférés igénylésének érdekében kérjük az erről szóló nyilatkozatot a felhasználói regisztrációkat követően küldjék meg részünkre az ügyfélszolgálat menüponton vagy az nta@lechnerkozpont.hu e-mail címen keresztül.

Milyen formában érhető el a Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép?

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérképet – ingyenes regisztrációt követően – bárki online szabadon megtekintheti. WMTS szolgáltatásként való eléréséhez – az ÁSZF 1. mellékletében foglalt díjak megfizetése mellett – szerződéskötés, vagy díjmentességre való jogosultság igazolása szükséges. A WMTS szolgáltatásra való igényét a regisztráció során, vagy azt követően a profiljából, az ügyfélszolgálat menüpontban, vagy az nta@lechnerkozpont.hu címre küldött levélben tudja jelezni.

Regisztrálok