Integrált adattartalom

A Nemzeti Térinformatikai Alaptérkép (NTA) 1.0 az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosítószámú, "3D alapú adat infrastruktúra kialakítása" című projekt keretében készült el. Az NTA 2.0 verziója 2023 tavaszán készült el, amely az alábbi tematikus adatbázisokat állítja elő és/vagy integrálja, amelyek egy online alaptérkép-szolgáltatásban kerülnek publikálásra:

 

Közigazgatási és fekvéshatárok, belterületi tömbhatárok

NTA Közigazgatási határok
NTA közigazgatási határok

Közigazgatási határok

A települések határai adatbázis a Magyar Közigazgatási Határok (MKH) adatbázisból generalizálással áll elő, az adatbázisban szereplő névrajzot feliratozzuk (pl. településnév, megyenév). A településhatárnál magasabb szintű geometriai elemeket a település objektumokból származtatjuk, ilyen a megyehatár és az országhatár.

NTA fekvéshatárok
NTA közigazgatási és fekvéshatárok

Fekvéshatárok

A fekvéshatárok adatbázisa a Magyar Közigazgatási Határok (MKH) adatbázisból generalizálással áll elő, elkülönítünk településen belül központi belterületet, belterületet, különleges külterületet (zártkert) és külterületet.

NTA belterületi tömbhatárok
NTA közigazgatási, fekvéshatárok és belterületi tömbhatárok magánterület és közterület kategorizálásban

Belterületi tömbhatárok

Az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisa belterületi földrészlet objektumainak felhasználásával alakítjuk ki. Alapesetben a közterületeket (utcák, terek) és a közterületek által határolt belterületi tömböket tüntetjük fel. Az objektumokat generalizáljuk, töréspontszámot csökkentünk és oldalvonalakat egyszerűsítünk. A belterületi tömbhatár elkülönít közterületet és magánterületet, több földrészlet tömbösítésével kialakított egységét.


Generalizált épületek

NTA generalizált épületek
NTA generalizált épületek

A generalizált épületek kiinduló adatforrása az ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisa volt. Az épület adatbázis objektumainak generalizálásával (pl. belterületen a 30 m² minimum alapterületű épületeket tüntetjük fel) az objektum töréspontjai számának csökkentése és az objektum alakjának egyszerűsítése (méretaránynak megfelelően) valósult meg. Stadion (NB 1, NB 2 és a 30 000-nél nagyobb városok stadionjai), templom, várrom, földvár, várépület és egyéb épület kategorizálásban kerülnek megjelenítésre. Az ingatlan-nyilvántartás által még nem térképezett, ortofotóról interpretált és vektorizált épületek halványabb barna szín kitöltéssel és szaggatott körvonallal láthatók.


Közlekedési létesítmények

NTA kötöttpályás közlekedési hálózat és állomások
NTA kötöttpályás közlekedési hálózat és állomások

Kötöttpályás közlekedési hálózat és állomások

A vasúthálózat és vasútállomások adatbázisa vonal típusú és pont típusú objektumokból áll, valamint a hozzátartozó leíró attribútumokat (kategória, egyéb tulajdonságok) tartalmazza. A vonal típusú adatréteg a pályatest középvonalán halad, több vágány esetén külön-külön, így térképezi a teljes nyomvonalhálózatot. A vágányhálózatot az alábbi kategóriákba sorolva jelenítjük meg: közforgalmi vasúti, HÉV-, ipari vasúti, keskenynyomközű vasúti, állomás-, fogaskerekű-, villamos-, és villamos állomás-, metró-, libegő-, és bobpálya-vágányhálózatok. Az állomási vágányhálózatot is teljeskörűen (minden vágány használati kategóriájától függetlenül) vektorizáltuk, távérzékelési adatokat felhasználva. Az állomások, megállóhelyek pontszerű objektumokként kerültek rögzítésre, az adatbázis tartalmazza a vasúti, villamos-, metró-, HÉV-, keskenynyomközű vasúti és fogaskerekű-állomásokat valamint azok nevét is.

NTA úthálózat
NTA úthálózat

Úthálózat

A közút adatbázis tartalmazza az összes burkolt utat a tengelyével ábrázolva. Az adatréteg elkészítése során teljeskörűen vektorizálásra került a települések utcahálózata, illetve irányonként egy-egy vonallal kerültek nyilvántartásra vonalas elemként az autópályák és a nagyobb osztott pályás utak. Az adatbázis tartalmaz hidakra, alul- és felüljárókra vonatkozó információkat is. A vonalas elemként digitalizált utak a négy számjegyű utakig tartalmazzák az út sorszámát/elnevezését is. A digitalizálás élessége külterületen 1:4 000, belterületen 1:2500 méretaránynak megfelelően történt. A tengelynyomvonallal digitalizált utakat - az út típusa szerint - az út típusához rendelt megfelelő szélességgel (bufferrel) láttuk el, így javítva az értelmezhetőséget és a tájékozódást.  Az adatréteg tartalmazza az úthálózatot útszámokkal ellátva, megkülönböztetve autópályát, első-, másod-, és alacsonyabb rendű utakat, körforgalmat, járművel nem járható utat, üzemi utat, autópálya-pihenőhely útját, sétálóutcát, közforgalomtól elzárt utat (burkolt és burkolatlan), park sétaútját (burkolt és burkolatlan) és egyéb burkolatlan út kategóriákat, valamint kategóriánként az épülő utakat eltérő jelkulccsal. Továbbá parkolót, hidat, pontonhidat, felüljárót, felhajtót, aluljárót, alagutat, épület alatti utat, vadátjárót és kompnyomvonalat, járdát, gyalogutat, motorsport-versenypályát is ábrázolunk.

Kerékpárút-hálózat

Elsődlegesen az Eurovelo nyomvonalat vektorizáltuk és láttuk el a megfelelő attribútum adatokkal, emellett a nagyobb városokat összekötő egyéb kerékpárutakat is tartalmazza az adatbázis, amelyet folyamatosan frissítünk, bővítünk.

Repülőterek

Repülőtéri kifutópályák és állóhelyek ábrázolása felületszerű rétegben, ortofotóról történő vektorizálással hoztuk létre. A repülőterek neveit validálás után elhelyeztük a térképen. 

 


Vízrajz és vízügyi létesítmények

NTA vízrajz
NTA vízrajz

A vízhálózat adatbázis számos különböző vízrajzi elemet térképez, a kisebb csatornák, széles vízfolyások, állóvizek, tavak és egyéb vízügyi műtárgyak is részei az adatbázisnak. Kialakításának induló alapját a Vízkeret Irányelv adatok alkották, amelyek pontosítása ortofotóról történt digitalizálással és a DITAB 10 v.1 topográfiai adatbázis felhasználásával valósult meg. Az adatbázis létrehozása során külön figyelmet kapott a partvonalak pontos lehatárolása. Az ortofotón nem látható (pl. erdőben folyó) vízfolyások azonosítását a topográfiai térkép segítette. Az állóvizek és tavak kategorizálása is része volt a munkafolyamatnak, illetve az 5 méternél szélesebb vízfolyásokat is felületszerű objektumként tartalmazza az adatbázis. A vízhálózat adatkör neveinek rendezése is cél a munkafolyamat során. Az adatréteg tartalmaz minden vízfolyást, folyót, vizes élőhelyet, nádast, tavat, víztározót és különböző vízügyi műtárgyakat, mint például átereszt, átfolyót, hidat, duzzasztót.


Felszínborítási információk

NTA felszínborítás és földhasználati információk
NTA felszínborítás és földhasználati információk

A felszínborítás adatbázisa elsődlegesen külterületre tartalmaz információkat. Kiinduló adatforrásként a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) felszínborítás adatbázisa került felhasználásra. A MePAR tematizált 46 kategóriája az adatréteg kialakítása során csökkentésre, újraosztályozásra és generalizálásra került. Az NTA 1.0. külterületi felszínborítás adatbázis számára méretaránytól függően 5 és 15 kategória került elkülönítésre. Az azonos osztályba kerülő és geometriailag érintkező objektumok létrehozása az egyes kategóriák összevonásával történt meg. Az így elkészített fedvény az ország egész területét lefedi hézag-, szakadás- és átfedésmentesen. A külterületi felszínborítás részletezettsége méretarányfüggő kategorizálást és megjelenítést kapott.Belterületen a belterületi tömbök megjelenítésekor, a külterületi kategóriákkal egyező növényzettel borított felszínborítási kategóriák ábrázolásra kerülnek. Az adatréteg tartalmazza a külterületi felszínborítás információkat, belterületen a zöld felületeket és a mezőgazdasági művelés alá eső területeket. A kategóriák 1:50 000 méretarányig mezőgazdasági terület, erdő, fásított terület, infrastruktúra és ültetvény, kert és vegyes művelés kategóriákba sorolt területek, továbbá 1:20 000 méretaránytól szántó, gyep, állandó kultúrák, ültetvények és gyümölcsös területek, állóvíz és tó, folyó, patak, csatorna és mederterület, erdőben nyiladék, vegyes művelés és kert, többségében lágyszárú növényzet, mocsár és nádas, töltés és gát, vasút, út, nem vonalas infrastruktúra területek.

 

NTA felszínborítás és földhasználati információk
NTA felszínborítás és földhasználati információk

NTA Felszínborítási kategóriák 1:20 000 - 1:1000 méretarány tartományban megjelenítve

NTA felszínborítás és földhasználati információk
NTA felszínborítás és földhasználati információk

NTA Felszínborítási kategóriák 1:5 000 000 - 1:50 000 méretarány tartományban megjelenítve


Szociális, kulturális és ipari létesítmények

NTA Szociális, kulturális és ipari létesítmények
NTA Szociális, kulturális és ipari létesítmények (Önkormányzat, kórház, templomtorony, temetők, nagyfeszültségű elektromo hálózat)

Önkormányzat

Pontszerű rétegben tartalmazza a polgármesteri hivatalok helyét, amely a Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján készült.

Kórház

Pontszerű rétegben tartalmaz, ortofotó alapú vektorizálással és saját adatgyűjtés valamint szabadon hozzáférhető információk alapján készült, a kórházak helyadatait tartalmazó validált információkat.

Templomtorony és harangláb

Saját digitalizálás, ortofotók, topográfiai térképek, nyilvánosan hozzáférhető műemléki és egyházi információk alapján validált adatréteg különböző pontszerű megjelenítéssel elkülönítve a templomtornyokat és haranglábakat.

Vallási hely

Vallási hely épületének középpont koordinátái pontszerűen ábrázolásra kerültek, felekezeti jelekkel elkülönítve, tizenhárom kategóriába csoportosítva, ezek: római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, izraelita, baptista, ökumenikus, buddhista, hindu, muszlim, ortodox, egyéb protestáns, jehova tanui. 1:2000 méretaránytól jelennek meg, ahol templomtorony jel is szerepel a térképen, abban az esetben eltolásra került a felekezeti jel az épület körvonalán belül, abban az esetben ha a két jel nem fért bele az épület körvonalán belüli területbe ott a templomtorony jel került feltüntetésre.

Temető

A temetőket ortofotóról vektorizáltuk felületszerű objektumrétegben ábrázoljuk, két kategóriában (temető és fás-bokros temető) került térképezésre. A temetők lehatárolása a kerítésük és helyenként a földrészletének határa alapján történt.

Nagyfeszültségű elektromos hálózat

A MAVIR  vezetéknyomvonalát és az oszlopok lába szerint egy-, kettő-, négylábú oszlopokat kategorizálva jelenítjuk meg. A vezetéknyomvonala vonal típusú, az oszlopok pontszerű objektumrétegben kerültek ábrázolásra.


Névrajz

NTA Névrajz
NTA Névrajz

A névrajz adatbázisa több adatforrást használt fel a nevek megírásához. Kiinduló adatforrásként Magyarország Földrajzinév-tára országos fedésű adatbázisa került felhasználásra. A településrésznevek jelentősen kiegészültek a Központi Statisztikai Hivatal helységnévtári adatai, önkormányzati adatok és saját adatgyűjtés alapján. A vízrajzi elnevezések az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyilvántartásából származnak. A közterület név és házszám adatok az országos ingatlan-nyilvántartás adatbázisa alapján kerültek megjelenítésre. A térképi névrajz folyamatosan pontosításra kerül a rendelkezésre álló adatok alapján.

Az adatréteg tartalmazza a közigazgatási egységek neveit, belterületi és külterületi településrészneveket, területneveket, domborzati neveket (hegy, domb, völgy, sziget), erdőneveket, barlangneveket, forrásneveket, nevezetességneveket, közterületneveket (utca, tér, stb.) házszámokat, minden kötött pályás közlekedési hálózat állomásneveit, vízrajzi neveket, stadionneveket, repülőtérneveket, kórházneveket, kompátkelőhelyneveket, minden útszámot és a jellemző magassági pontok tengerszint feletti magasságát. Az NTA jelenlegi verziójában a vízügyi létesítmények nevei, hídnevek és a nemzetiségi nyelvű helységnevek is megjelenítésre kerülnek.


Természetvédelmi információk

NTA Természetvédelmi információk
NTA Természetvédelmi információk

Barlang

A barlang adatok az AM Természetvédelmi Főosztály Országos Barlangnyilvántartásból a fokozottan védett területeken kívül nyíló 10 méternél hosszabb barlangok bejárati koordinátáját tartalmazó adatbázisból származnak. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, azokra jogot, kötelezettséget alapítani nem lehet. Amennyiben részletes, naprakész adatszolgáltatásra van szükség, kérjük forduljanak közvetlenül a működési terület szerinti nemzeti park igazgatósághoz, vagy a természetvédelemért felelős minisztériumhoz. A barlangok nevei közül alapvetően a Magyarország Földrajzinév-tára adatbázisában szereplők kerültek feltüntetésre. Az NTA későbbi verzióiban a további természetvédelmi információk is megjelenítésre kerülnek.